hero image mobile
hero image

Bærekraftige verdikjeder?

13. January 2022

Hva bør bedriften din gjøre for å ruste seg for en klimavennlig fremtid? Har dere råd til å vente?  Etter at bedriften har gjort alle tilgjengelige kutt i egen virksomhet er da kvotekjøp eneste veien å gå? En ting som er sikkert er at prisen på utslipp vil øke og at flere og flere virksomheter vil måtte betale for utslipp. Skal vi nå klimamålene kan ikke CO2 utslipp være gratis. 

Det er mange spørsmål og mye støy i dette markedet, og like mange meninger som det er hårstrå. Likevel er det en del fakta som vil kunne hjelpe dere å ta gode valg, basert på din bedrifts behov i dag og i fremtiden. 

Det første skrittet man bør ta er å lage et klimaregnskap for bedriften. Hvis du ikke kan måle det kan du heller ikke vite hvordan du skal takle det. Et klimaregnskap vil gi et utgangspunkt for positiv eller negativ utvikling av egne utslipp over tid. Det kan være gode grunner til kortsiktige økninger, som utvidelse av kapasitet eller produksjon, men da bør det være tiltak på plass for å sikre aktiv nedgang i den resterende verdikjeden. Så hvordan kan du som selskap faktisk kutte utslipp for å redusere klimabyrden, og ikke minst egen finansiell byrde? 

Flere store internasjonale selskaper har startet for lengst, de har anerkjent problemet og det faktum at problemet ikke kun ligger i kjernedriften, men i hele verdikjeden. De har startet egne investeringsfond med det formål å løfte morgendagens grønne teknologiske løsninger til markedet raskere. IEA estimerte i rapporten ‘World Energy Outlook’, utgitt juni 2021, at det trengs 4 billioner USD i året frem mot 2035, i energisektoren alene, for å kunne nå målene i Parisavtalen. Tendensen er at disse selskapene går sammen for å løfte teknologi og bedrifter, for produkter som ikke inngår i kjernedriften, men verdikjeden. Dette er løsninger innenfor plantebasert mat, hydrogen, ammoniakk og så videre. 

Her i Norge er det også selskaper som har innsett problemene og prøver å løse de på tvers av sektorer, se til Handle – NorgesGruppens Bærekraftsfond. “Hvert enkelt selskap i verdikjeden for mat kan gjøre mye alene, men gjennom økt samarbeid vil vi raskere klare å videreutvikle en grønnere produksjon.” forteller Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen. Hollevik presiserer også at de neste fire årene vil de investere i prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. I Handle er det i første omgang satt av 100m NOK til bærekraftig omstilling av verdikjeden til Kiwi, Meny, Joker, Spar, Mix, Jafs og Deli de Luca. Fondet har allerede gjennomført sine første 8 investeringer og jobber fortløpende med nye plasseringer.   

Vi i ClimatePoint har lagt til rette for den samme strukturen, for bedrifter som ønsker å rigge seg for fremtiden, ta eierskap i det grønne skiftet, fremme egne problemer og finne løsninger sammen med andre bedrifter som deler like utfordringer. Jernia og Norengros er de første av våre kunder til å investere mot sirkulære løsninger og emballasje, sammen. Og med dem er flere på vei. 

 

Ønsker du å vite hvordan det kan se ut for din bedrift?

Contact Sales

ClimatePoint
ClimatePoint offers the next generation of climate investments. We proactively push the market to restructure value chains in order to achieve long-term climate goals. Climate Investments 2.0° builds on the idea that companies and organizations can invest in climate tech to solve major issues in their own value chains in the coming years and future.
See all